Thời gian: 12 buổi
Điều kiện: Không yêu cầu

Xu hướng 1

Khóa học này cung cấp kiến thức chi tiết và phong phú về đầu tư chứng khoán và hàng hoá, từ việc xử lý thông tin đầu tư đến phân tích và quản trị giao dịch. Học viên sẽ được hướng dẫn qua các bước đánh giá cổ phiếu, phân tích cơ bản và kỹ thuật, cùng các phương pháp quản trị vốn và rủi ro hiệu quả. Khóa học cũng tập trung vào việc xác định điểm mua và bán thông qua các công thức và chỉ báo đáng tin cậy

Thời gian: 12 buổi
Điều kiện: Không yêu cầu

Điểm nổi bật

 • Chuỗi hỗ trợ trước lớp – 1 buổi
 • Hướng dẫn cam kết trước chương trình học – 1 buổi
 • Lý thuyết Xu hướng 1 Elearning – 3 buổi
 • Lý thuyết Xu hướng 1 Offline – 2 buổi
 • Ôn tập Xu hướng 1 – 2 buổi
 • Chữa bài tập Xu hướng 1 – 1
 • Hỗ trợ 1-1

Nội dung chương trình

 • 02 trường phái phân tích trong đầu tư. Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
 • 04 nguyên lý chuyển động của thị trường.
 • Công thức xác định xu hướng dựa trên nguyên lý xu hướng và 2 yếu tố xác nhận.
 • 03 công thức giao dịch theo xu hướng, công thức giao dịch ngắn hạn và trung hạn.
 • Công thức đi lệnh và quản trị vốn cho 2 lệnh vị thế và lệnh vào thêm.
 • Công thức xác định điểm đảo chiều dựa vào 7 bộ nến đảo chiều và nguyên lý sóng Elliott
 • Các yếu tố để chọn ra các cổ phiếu tiềm năng nhất trong 26 nhóm ngành.

Mục tiêu

 • 04 bước TỔNG QUAN để lên một kế hoạch giao dịch.
 • 03 bước để đánh giá, lọc ra các cổ phiếu, cặp tiền tệ, hàng hóa xứng đáng đầu tư trong 26 nhóm ngành.
 • Tự xác định được xu hướng của thị trường, mã cổ phiếu, vàng,
  cặp tiền tệ đang LÊN HAY XUỐNG qua việc đánh giá 3 yếu tố về xu hướng.
 • Xác định được chiến lược và chiến thuật giao dịch là Buy hay Sell
  trên 3 khung thời gian dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.
 • Quy trình 7 Bước xác định được chính xác điểm mua, điểm bán
  đạt xác suất thành công cao ở dài hạn và trung hạn.
 • 02 cách quản trị vốn và quy trình 4 bước để xác định chính xác khối lượng giao dịch

Đăng ký khoá học

Địa điểm đăng ký học(Required)

Khoá học khác

Chu Kỳ

Không cố định

Sóng 2

14 buổi

Sóng 1

12 buổi

Đăng ký tư vấn chương trình

Hãy để Da Vinci Academy giúp bạn hiểu rõ và đúng về cách quản lý dòng tiền và mang lại kiến thức đầu tư đúng đắn.