Thời gian: 14 buổi
Điều kiện: Không yêu cầu

Sóng 2

Khóa học "Sóng Level 2" dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp cung cấp các kỹ năng tiên tiến như tính toán kịch bản giá, cải thiện quy trình phân tích thị trường và nâng cao xác suất giao dịch thành công. Học viên sẽ học cách tính toán biên độ và thời gian tương đối, cũng như ứng xử như một nhà quản lý quỹ đầu tư chuyên nghiệp, tạo ra chiến lược tài chính cá nhân hiệu quả và ổn định.

Thời gian: 14 buổi
Điều kiện: Không yêu cầu

Điểm nổi bật

 • Chuỗi hỗ trợ trước lớp – 1 buổi
 • Lý thuyết Sóng 2 offine – 2 buổi
 • Ôn tập Sóng 2 – 4 buổi
 • Chữa bài tập Sóng 2 – 4 buổi
 • Tổng kết Sóng 2 – 1 buổi
 • Chuyên đề tặng thêm – 1 buổi
 • Tổng kết trao bằng – 1 buổi

Nội dung chương trình

 • Fibonacci trong tự nhiên và trong thị trường tài chính.
 • Các loại hình fibonacci và cách sử dụng cụ thể với từng công cụ.
 • Tính toán thời gian bằng cách sử dụng kết hợp giữa fibonacci timing và fibo biên độ.
 • Các mô hình sóng phổ biến và cách giao dịch với từng mô hình sóng.
 •  Các nguyên tắc tính toán biên độ.
 • Thế nào là sóng mở rộng và phương pháp tính toán với trường hợp thị trường mở rộng sóng.
 • Góc chuyển động của giá và cách sử dụng để đưa ra dự báo.

Mục tiêu

 • Hoàn thiện quy trình phân tích thị trường nâng cao đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp cấp độ cao.
 • Tính toán được các kịch bản của giá và phương pháp ứng xử đối với từng kịch bản.
 • Hoàn thiện các cách tính toán biên độ với các trường hợp nâng cao.
 • Biết cách tính toán thời gian tương đối từ đó đưa ra chiến lược cho các kế hoạch tài chính cá nhân
 • Nâng cao xác suất giao dịch thành công, ổn định tâm lý như một nhà quản lý quỹ đầu tư chuyên nghiệp

Đăng ký khoá học

Địa điểm đăng ký học(Required)

Khoá học khác

Chu Kỳ

Không cố định

Sóng 1

12 buổi

Xu hướng 2

13 buổi

Đăng ký tư vấn chương trình

Hãy để Da Vinci Academy giúp bạn hiểu rõ và đúng về cách quản lý dòng tiền và mang lại kiến thức đầu tư đúng đắn.