Thời gian: Không cố định
Điều kiện: Đã hoàn thành Xu hương 1,2 và Sóng 1,2

Chu Kỳ

Khóa học về Chu kỳ là hành trình cung cấp kiến thức sâu sắc về tự nhiên và biến động giá trong thị trường. Bạn sẽ học cách xác định chu kỳ tự nhiên và chu kỳ giá, phân tích vùng thời gian an toàn và nguy hiểm, hoàn thiện phương pháp tính toán thời gian và sử dụng công cụ hiệu quả để đầu tư chiến lược. Điều này giúp bạn tối ưu hóa kế hoạch đầu tư và đạt được kết quả cao nhất.

Thời gian: Không cố định
Điều kiện: Đã hoàn thành Xu hương 1,2 và Sóng 1,2

Điểm nổi bật

 • Các nội dung kiến thức khác sẽ được tăng thêm vào giai đoạn
 • Nội dung kiến thức mới được thêm vào phù hợp với tình hình của thị trường

Nội dung chương trình

 • Chu kỳ và các khái niệm căn bản về chu kỳ
 • MACD và sử dụng MACD để tính toán chu kỳ
 • Các loại stochastic và hiệu chính stochastic. Cách sử dụng Stochastic để tính toán vùng đảo chiều của từng chu kỳ.
 • Chu kỳ âm, chu kỳ dương. Các xác định chu kỳ bằng cách sử dụng vị thế giả và nến.
 • Chu kỳ các ngành nghề và mối quan hệ chu kỳ chung với toàn bộ thị trường.

 

Mục tiêu

 • Biết cách xác định chu kỳ của tự nhiên và chu kỳ của giá từng loại thị trường.
 • Xác định được vùng thời gian an toàn và vùng thời gian nguy hiểm.
 • Hoàn thiện các phương pháp tính toán thời gian và các trường hợp nâng cao.
 • Sử dụng nhuần nhuyễn các công cụ để xác định vùng đinh và vùng đáy đảo chiều.
 • Thấu hiểu chu kỳ của các ngành nghề từ đó lên kế hoạch đầu tư tài sản đạt kết quả cao

Đăng ký khoá học

Địa điểm đăng ký học(Required)

Khoá học khác

Sóng 2

14 buổi

Sóng 1

12 buổi

Xu hướng 2

13 buổi

Đăng ký tư vấn chương trình

Hãy để Da Vinci Academy giúp bạn hiểu rõ và đúng về cách quản lý dòng tiền và mang lại kiến thức đầu tư đúng đắn.