Thời gian: 12 buổi
Điều kiện: Không yêu cầu

Sóng 1

Cung cấp kiến thức về Nguyên lý Sóng Elliott và cách áp dụng nó trong phân tích thị trường tài chính. Học viên sẽ tìm hiểu về các mô hình sóng và dạng điều chỉnh quan trọng, cùng với phương pháp xác định và phân tích sóng Elliot dựa trên nguyên lý tỷ lệ và các kịch bản chuyển động giá. Khóa học cũng giới thiệu cách sử dụng thước Fibonacci để xác định điểm chốt lời. Ngoài ra, học viên sẽ được hướng dẫn cách dự đoán chuyển động giá trong tương lai và xác định các điểm vào lệnh thông qua việc kết hợp các yếu tố như xu hướng, biên độ và sóng.

Thời gian: 12 buổi
Điều kiện: Không yêu cầu

Điểm nổi bật

 • Chuỗi hỗ trợ trước lớp – 1 buổi
 • Lý thuyết Sóng 1 offine – 2 buổi
 • Ôn tập Sóng 1 – 3 buổi
 • Chữa bài tập Sóng 1 – 3 buổi
 • Hỗ trợ 1-1
 • Tổng kết Sóng 1

Nội dung chương trình

 • Lý thuyết sóng Elliott
 • Quy luật chuyển động theo sóng của giá và fibonacci
 • Tâm lí thị trường trong từng giai đoạn của mô hình sóng
 • Phân tích các kịch bản chuyển động của giá

Mục tiêu

 • Hiểu chuyển động theo sóng của thị trường
 • Dự báo được các biến động trong tương lai của giá để chuẩn bị trước trong mọi tình huống của thị trường
 • Xác định được biên độ và lợi nhuận kỳ vọng của lệnh và quản lý rủi ro
 • Kiểm soát tâm lý đầu tư ở mức độ cao để chuẩn bị trước các biến động có thể xảy ra
 • Xác định được điểm đảo chiều của thị trường

Đăng ký khoá học

Địa điểm đăng ký học(Required)

Khoá học khác

Chu Kỳ

Không cố định

Sóng 2

14 buổi

Xu hướng 2

13 buổi

Đăng ký tư vấn chương trình

Hãy để Da Vinci Academy giúp bạn hiểu rõ và đúng về cách quản lý dòng tiền và mang lại kiến thức đầu tư đúng đắn.