Thông tin chuyển khoản

1. Ngân hàng Techcombank
Số tài khoản: 140 2025 3168 505
Chủ tài khoản: Nguyễn Việt Hùng
Chi nhánh: Hà Nội

2. Ngân hàng Viettinbank
Số tài khoản: 105867963979
Chủ tài khoản: Nguyễn Việt Hùng
Chi nhánh: Quang Minh

3. Ngân hàng Vietcombank
Số tài khoản: 0021000428556
Chủ tài khoản: Nguyễn Việt Hùng
Chi nhanh: Hà Nội