Cà phê Da Vinci

Cà phê Da Vinci

 • Chiến lược lọc cổ phiếu: CANSLIM

  Th10 08, 2016 // 02:10 Chiều

  Chiến lược lọc cổ phiếu: CANSLIM CANSLIM là một lý thuyết lọc cổ phiếu khá phổ biến, được phát triển bởi William O’Neil, người đồng sáng lập của Investor’s Business Daily. và được mô tả trong cuốn sách mà các…

  Xem chi tiết

 • Chiến lược Lọc cổ phiếu: Cổ tức

  Th10 08, 2016 // 02:10 Chiều

  Chiến lược Lọc cổ phiếu: Cổ tức Đầu tư dựa trên thu nhập, nhằm mục đích để chọn công ty mang lại dòng thu nhập ổn định, có lẽ là một trong những chiến lược lọc cổ phiếu đơn giản…

  Xem chi tiết