WARREN BUFFETT : Trong thời gian xảy ra khủng hoảng tài chính, George W. Bush đã có lời tuyên bố vĩ đại nhất mọi thời đại.

Liên hệ