Phiên giao dịch 12/11: Dấu hiệu tăng mạnh?

Liên hệ