Chứng khoán: Nhiều quỹ ngoại tiếp tục báo lỗ, thị trường rung lắc.

Liên hệ