Dầu khí, ngân hàng vẫn gặp áp lực bán mạnh, VN-Index giảm gần 6 điểm

Liên hệ