Các doanh nghiệp có vốn hoá lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam

CÁC DOANH NGHIỆP VỐN HÓA LỚN NHẤT SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Cách đây 10 năm, quy mô vốn hóa thị trường của nhóm 10 ông lớn chỉ loanh quanh 15 tỷ USD. Cùng với sự lớn mạnh trong hoạt động kinh doanh và quy mô tài sản, vốn hóa của 10 doanh nghiệp lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam đã gấp hơn 8 lần.

Theo Đầu tư Online