Thông tin chuyển khoản

1. Ngân hàng Techcombank
Số tài khoản: 140 2025 3168 505
Chủ tài khoản: Nguyễn Việt Hùng
Chi nhánh: Hà Nội

2. Ngân hàng Techcombank
Số tài khoản: 190 3042 5038 017
Chủ tài khoản: Đinh Tùng Lâm

3. Ngân hàng Vietcombank
Số tài khoản: 083 100 000 2403
Chủ tài khoản: Phạm Thị Hồng Nhung