Khoá học

Công thức giao dịch theo sóng Elliott và Fibonacci Level 2 (Version 2.0)

3x1 anh lop hoc 3-01

Thời lượng và học phí

Thời gian: 4 buổi

Tổng: 43.000.000 VNĐ

Học phí: 32.000.000 VNĐ

Hỗ trợ thực hành 3 tháng : 3.000.000 VNĐ

Tài liệu đọc thêm : 3.000.000 VNĐ

Tư vấn điểm vào 5 điểm : 5.000.000 VNĐ