Khoá học

Khóa học đầu tư chứng khoán theo xu hướng Level 2

Thời lượng và học phí

Tổng số : 35.000.000

Học phí : 24.000.000

Hỗ trợ thực hành 3 tháng : 3.000.000

Tài liệu đọc thêm : 3.000.000

Tư vấn điểm vào 5 điểm : 5.000.000

Da Vinci Academy cam kết hoàn lại 100% học phí nếu bạn không tiến bộ sau khóa học.