Khoá học

Khóa học đầu tư chứng khoán theo xu hướng Level 2

Thời lượng và học phí

  1. Thời lượng: 6 buổi
  2. Học phí: 12.000.000 VNĐ

Da Vinci Academy cam kết hoàn lại 100% học phí nếu bạn không tiến bộ sau khóa học.