Khoá học

Khoá học đầu tư theo CANSLIM

Thời lượng và học phí

o Thời lượng: 4 buổi
o Học phí: 4.000.000 VNĐ

Da Vinci Academy cam kết hoàn lại 100% học phí nếu bạn không tiến bộ sau khóa học.