Cà phê Da Vinci

Cà phê Da Vinci

  • Chiến lược lọc cổ phiếu: CANSLIM

    Oct 08, 2016 // 02:10 PM

    CANSLIM là một lý thuyết lọc cổ phiếu khá phổ biến, được phát triển bởi William O’Neil, người đồng sáng lập của Investor’s Business Daily. và được mô tả trong cuốn sách mà các chuyên gia khuyên nên đọc của…

    Xem chi tiết